Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej
w Rudniku nad Sanem
„...Największą potęgą jest ludzka myśl i dobroć ludzkiego serca...”
Szkoła
Historia
Zajęcia pozalekcyjne
Samorządy Szkolne

Wykaz zajęć pozalekcyjnych

  • Zajęcia sportowe w ramach SKS - Gerard Binkowski
  • Kółko szachowe - Bolesław Ziółkowski
  • Konsultacje polonistyczne - Joanna Dechnik
  • Warsztaty matematyczne - Lucyna Żurecka
  • Konsulatacje z Języka niemieckiego - Barbara Makowiecka
  • Kółko językowe - Język angielski - Katarzyna Ptak
  • Kółko plastyczne „Plastuś” dla dzieci 5i 6 letnich – Pani Dorota Kruk
  • Zajęcia w ramach zespołów wyrównawczych, doskonalenie umiejętności czytania i pisania, zabawa z ortografią, rozwój czytelnictwa – Pani Iwona Krawiec, Pani Anna Mach, Pani Aleksandra Bizior
  • Wychowanie komunikacyjne – Pani Marzena Kruk
  • Kółko Historyczne „ Rudnik nad Sanem moja mała ojczyzna” – Pani Agnieszka Smoła

Ważne działania
Osiągnięcia
© Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku nad Sanem