Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej
w Rudniku nad Sanem
„...Największą potęgą jest ludzka myśl i dobroć ludzkiego serca...”
Szkoła
Historia
Zajęcia pozalekcyjne
Samorządy Szkolne

Bezpieczna Szkoła

Celem realizowanego od roku 2007 programu Bezpieczna Szkoła jest ciągła poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole. W ramach programu współpracujemy z Powiatową Komendą Policji w Nisku, Ochotniczą Strażą Pożarną w Rudniku, Urzędem Miasta i Gminy w Rudniku, Służbą Zdrowia, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Koordynatorem programu jest Pani Marzena Kruk.
oto fotograficzna relacja z realizacji programu.
Ważne działania
Osiągnięcia
© Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku nad Sanem