Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej
w Rudniku nad Sanem
„...Największą potęgą jest ludzka myśl i dobroć ludzkiego serca...”
Szkoła
Historia
Zajęcia pozalekcyjne
Samorządy Szkolne

Akcje Charytatywne

Od wielu lat szkoła aktywnie włącza się w akcje charytatywne na rzecz chorych i potrzebujących dzieci. Wspieramy finansowo między innymi Fundację Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Pomóż i Ty, FundacjęSerce - na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom, Program Zdażyć z Pomocą, Fundację Wszystko dla Dzieci, Akcję Góra Grosza, WOŚP. Opiekunem akcji jest Pani Anna Mach.

Ważne działania
Osiągnięcia
© Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku nad Sanem