Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej
w Rudniku nad Sanem
„...Największą potęgą jest ludzka myśl i dobroć ludzkiego serca...”
Szkoła
Historia
Zajęcia pozalekcyjne
Samorządy Szkolne

Szkoła Promująca Zdrowie

23 listopada 2005 roku otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Znaleźliśmy się w prestiżowym gronie przedszkoli i szkół w Polsce, które uzyskały taki certyfikat. Działalność szkoły związana z promocją zdrowia wśród uczniów rozpoczęła się jesienią 2003 roku. Inicjatorkami tej działalności i osobami odpowiedzialnymi za jej przebieg były i są Panie Anna Mach i Iwona Krawiec a od 2005 roku również Pani Aleksandra Bizior. Do pracy w ramach promocji zdrowia włączyła się przez te lata cała społeczność szkolna, wszyscy nauczyciele, wychowawcy i rodzice. Udało się włączyć do współpracy wszystkie instytucje działajace na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci - Burmistrz Gminy i Miasta, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Policja, Straż Pozarna, Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji a także dyrektorów, nauczycieli i uczniów wszystkich szkół podstawowych z gminy Rudnik nad Sanem.

Ważne działania
Osiągnięcia
© Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku nad Sanem