Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej
w Rudniku nad Sanem
„...Największą potęgą jest ludzka myśl i dobroć ludzkiego serca...”
Szkoła
Historia
Zajęcia pozalekcyjne
Samorządy Szkolne

Wychowanie komunikacyjne

W świetle obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym, uczniowie szkoły podstawowej jako piesi, rowerzyści i pasażerowie mają takie same obowiązki i przywileje jak dorośli. Dlatego uznaliśmy za konieczne podjęcie dzialań zmierzających do kształtowania bezpiecznych, kulturalnych nawyków wyposażających uczniów w przydatne umiejętności. Służą temu lekcje wychowania komunikacyjnego i konkursy. Rokrocznie uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, odnosząc sukcesy. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności uprawniające do zdobycia karty rowerowej. Nauczycielem odpowiedzialnym za wychowanie komunikacyjne jest Pani Marzena Kruk.

Ważne działania
Osiągnięcia
© Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku nad Sanem