Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej
w Rudniku nad Sanem
„...Największą potęgą jest ludzka myśl i dobroć ludzkiego serca...”
Szkoła
Historia
Zajęcia pozalekcyjne
Samorządy Szkolne

Szkolne Spotkania Teatralne

Edukacja teatralna prowadzona jest w naszej szkole od kilku lat. Teatralne adaptacje dzieł klasyki literatury dziecięcej, przedstawiane przez krakowskich aktorów ze studia małych form, stanowią doskonały wstęp do obcowania ze sztuką. Spektakle angażują wszystkie dzieci, które stają się współtwórcami spektaklu. Przedstawienia moją bardzo czytelne przesłania - dobro zostaje nagrodzone, zło ma szansę się poprawić. Dają wiele radości małym widzom, stanowią doskonalą inspirację do dziecięcych zabaw lub działalności plastycznej.

Ważne działania
Osiągnięcia
© Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku nad Sanem