Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej
w Rudniku nad Sanem
„...Największą potęgą jest ludzka myśl i dobroć ludzkiego serca...”
Szkoła
Historia
Zajęcia pozalekcyjne
Samorządy Szkolne

Grono Pedagogiczne
Grono Pedagogiczne Naszej Szkoły:

 1. mgr Lucyna Żurecka - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Rudniku nad Sanem-Stróży. Praca dydaktyczna - nauczyciel matematyki, prowadzi warsztaty matematyczne.
 2. mgr Joanna Dechnik - nauczyciel języka polskiego, logopeda, prowadzi konsultacje i kółko polonistyczne.
 3. mgr Iwona KrawiecIwona Krawiec – nauczyciel nauczania zintegrowanego, prowadzi zabawy z ortografią, dba o rozwój czytelnictwa, pomaga uczniom z trudnościami w nauce.
 4. mgr Anna Mach - nauczyciel nauczania zintegrowanego, prowadzi zabawy z ortografią, dba o rozwój czytelnictwa, pomaga uczniom z trudnościami w nauce, prowadzi zajęcia świetlicowe, jest opiekunem małego samorządu szkolnego, odpowiedzialna za akcje charytatywne.
 5. mgr Aleksandra Bizior - nauczyciel nauczania zintegrowanego, prowadzi zabawy z ortografią, dba o rozwój czytelnictwa, pomaga uczniom z trudnościami w nauce, prowadzi zajęcia świetlicowe, jest opiekunem szkolnego koła PCK.
 6. mgr Dorota Kruk - wychowawca oddziału przedszkolnego.
 7. ks. Józef Sałek - nauczyciel religii, proboszcz parafii pw. NMP Matki Kościoła w Rudniku nad Sanem - Stróży.
 8. mgr Marzena Kruk – nauczyciel przyrody, muzyki, plastyki, prowadzi chór szkolny, zajęcia z wychowania komunikacyjnego, jest szkolnym koordynatorem do spraw bezpieczeństwa.
 9. mgr Ryszard Żurecki - nauczyciel informatyki.
 10. mgr Gerard Binkowski - nauczyciel wychowania fizycznego, prowadzi dodatkowo zajęcia sportowo - rekreacyjne.
 11. mgr Barbara Makowiecka - nauczyciel języka niemieckiego
 12. mgr Agnieszka Smoła – nauczyciel historii, opiekun biblioteki szkolnej, opiekun dużego samorządu,
 13. mgr Katarzyna Ptak - nauczyciel języka angielskiego.
 14. Marek Kussy - sekretarz szkoły
 15. Ewa Konior - pracownik obsługi
 16. Anna Kowalska - pracownik obsługi

Ważne działania
Osiągnięcia
© Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku nad Sanem