Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej
w Rudniku nad Sanem
„...Największą potęgą jest ludzka myśl i dobroć ludzkiego serca...”
Szkoła
Historia
Zajęcia pozalekcyjne
Samorządy Szkolne

Rada Rodziców
Skład Rady Rodziców:

  1. Anna Kluzińska - Przewodnicząca Rady Rodziców
  2. Agnieszka Szymonik - Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
  3. Monika Małek - Skarbnik Rady Rodziców
  4. Ewa Okoń - Sekretarz Rady Rodziców

Ważne działania
Osiągnięcia
© Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku nad Sanem