Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej
w Rudniku nad Sanem
„...Największą potęgą jest ludzka myśl i dobroć ludzkiego serca...”
Szkoła
Historia
Zajęcia pozalekcyjne
Samorządy Szkolne

Czytające Szkoły

W ramach tego programu dbamy o rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie biorą udział w konkursach czytelniczych, lekcjach bibliotecznych, ćwiczą głośne czytanie w szkole i w domu. Najlepsi uzyskują tytuł Czytelnika Roku.

Ważne działania
Osiągnięcia
© Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku nad Sanem